Tài chính

ĐHĐCĐ Bảo Việt: Tăng vốn thêm 400 tỉ qua phát hành riêng lẻ

15:57 | 29/06/2019

Chia sẻ

Năm 2019, Tập đoàn dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 10%, bầu thay thế hai thành viên trong hội đồng quản trị và một thành viên ban kiểm soát nhiệm kì 2018 - 2023.
unnamed

Đại hội cổ đông Tập đoàn Bảo Việt 2019 (Ảnh: Bảo Việt).

Chiều nay (29/6), Tập đoàn Bảo Việt tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với điểm nhấn là kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 400 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

Đại hội lần này thông qua các tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm soát viên. 

Chi 700 tỉ trả cổ tức tiền mặt

Với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1.052 tỉ đồng, Tập đoàn sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%, tương đương hơn 700 tỉ đồng, , bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế. Số tiền còn lại được trích quĩ đầu tư phát triển là gần 158 tỉ đồng, trích quĩ an sinh xã hội là 10,5 tỉ đồng, quĩ khen thưởng là 32,7 tỉ đồng, chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách là 2,16 tỉ đồng.

Lợi nhuận để lại là gần 148 tỉ đồng, tương đương 14,05% lợi nhuận sau thuế.

Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến gần 20.000 tỉ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6/2019 với mức 80.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa đạt hơn 56.000 tỉ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt 1.225 tỉ đồng

Tại đại hội, Tập đoàn trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 43.608 tỉ đồng, tăng 4,2% so với năm trước. Tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2019 dự kiến đạt 1.544 tỉ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.080 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.225 tỉ đồng, riêng công ty mẹ đạt 1.080 tỉ đồng. Năm 2019, Tập đoàn cũng dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 10% bằng với mức chi trả năm 2018.

Bảo Việt đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt tổng tài sản hợp nhất từ 120.000 tỉ đồng - 130.000 tỉ đồng; tổng doanh thu hợp nhất khoảng 45.000 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.100 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ đạt tổng doanh thu 1.600 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.100 tỉ đồng.

Tăng vốn điều lệ thêm 400 tỉ đồng lên 7.423 tỉ đồng

Trong năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 400 tỉ đồng lên 7.423 tỉ đồng bằng phương thức phát hành riêng lẻ thêm hơn 41,4 triệu cổ phiếu mới, tương đương 5,91% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành. 

Số cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đối tượng phát hành dự kiến là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt. Theo nhận định từ phía Tập đoàn, lần phát hành mới này nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng, do đó nhiều khả năng đợt bán này sẽ đạt tỉ lệ thành công 100%.

Toàn bộ số tiền thu được từ chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn với cơ cấu hợp lí. Dự kiến ưu tiên sử dụng các mục đích theo thứ tự là (1) tăng vốn cho các đơn vị thành viên (2.500 tỉ đồng); (2) đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (200 tỉ đồng) và (3) bổ sung vốn lưu động.

Trong năm 2018, Bảo Việt đã phát hành thành công 20,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) chào bán cho cán bộ nhân viên thu về 733 tỉ đồng. Sau phát hành, Tập đoàn Bảo Việt đã tăng vốn điều lệ từ hơn 6.805 tỉ đồng lên hơn 7.008 tỉ đồng.  

Thay thế hai thành viên HĐQT và một thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông cũng thực hiện bầu thay thế hai thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông chiến lược Sumitomo Life (Nhật Bản) là ông Shuichi Sakai và ông Kazuhoko Arai và miễn nhiệm một thành viên là ông Nguyễn Duy Khánh. Sau khi thực hiện bầu thay thế, HĐQT của Tập đoàn sẽ còn lại 8 thành viên gồm một chủ tịch và 7 thành viên.

Hai thành viên được bầu mới là ông Kenji Yoneda và ông Teruo Shimmen.

Đồng thời bầu Vũ Thanh Hải thay thế cho thành viên phụ trách Ban kiểm soát là ông Nguyễn Ngọc Thuỵ.

Diệp Bình