|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tân Bộ trưởng GTVT: Nâng tỷ lệ đơn vị tự chủ tài chính, cắt bỏ dự án chưa cấp thiết

13:40 | 01/11/2022
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ GTVT đặt mục tiêu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, cắt bỏ dự án chưa cấp thiết.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng vừa có quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT với 6 mục tiêu lớn. 

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Bộ GTVT sẽ cắt giảm các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng kém hiệu quả, cũng như lhông đề xuất mới chương trình, dự án, đề án có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. 

Bộ GTVT đặt mục tiêu, năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính. 

Kiên quyết thu hồi tài sản sử dụng sai đối tượng, vượt tiêu chuẩn định mức 

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu phải tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức.

Việc thực hiện quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

Đối với công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT yêu cầu phải rà soát, xử lý các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 hoàn tất việc sắp xếp lại và xử lý cơ bản xong những yếu kém, tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đảm bảo nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được nộp ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, nhiệm vụ được yêu cầu tập trung là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp.

Tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án 

Bộ GTVT cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định pháp luật phù hợp đối với việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị phải rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư xây dựng công trình trong các lĩnh vực quản lý.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng để giảm bớt chi phí hành chính.

Xây dựng phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; tăng cường phân cấp, phân quyền nhưng phải đảm bảo tính tự chịu trách nhiệm “cá thể hóa” vai trò cá nhân của người đứng đầu trong quản lý, điều hành…

Hạ An

Lạm phát tháng 10 tăng như dự đoán, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối năm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đón nhận một tin tốt khi thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức tăng như dự đoán của giới chuyên gia vào tháng 10.