|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy (TCH): Lợi nhuận đi lùi, 59% tài sản là tiền gửi

21:39 | 30/04/2022
Chia sẻ
Kết thúc niên độ 2021 - 2022, Tài chính Hoàng Huy đều không hoàn thành được cả mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và cùng đi lùi so với niên độ trước đó.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2021 - 2022 ( 1/4/2021 - 31/3/2022) của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) ghi nhận doanh thu tăng song lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ niên độ trước đó.

Quý IV, TCH đạt 1.153 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 86% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính ghi nhận hơn 104 tỷ đồng kỳ này chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Dù ghi nhận doanh thu tài chính tăng gần 27%, chi phí được tiết giảm so với cùng kỳ song giá vốn tăng cao nên lợi nhuận sau thuế của TCH giảm 14% còn 177 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 111 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết trong kỳ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường trở lại nên việc mua bán, cho thuê bất động sản công ty tăng mạnh dẫn tới doanh thu quý IV tăng gần 86% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, công ty đang trong quá trình duy trì các chính sách hỗ trợ khách hàng nên chi phí tăng dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 34% kéo theo lợi nhuận sau thuế đi lùi. 

Luỹ kế cả niên độ, TCH ghi nhận 2.756 tỷ đồng doanh thu thuần, 624 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt gần 38% và 40% so với niên độ trước. Lãi ròng cả năm là 415 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu năm, doanh thu từ bất động sản đóng góp lớn nhất với gần 48% (1.320 tỷ), doanh thu bán ô tô đầu kéo Mỹ và linh kiện thu hồi đạt gần 646 tỷ, doanh thu hợp đồng xây dựng gần 745 tỷ,...

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.

Niên độ 2021 - 2022, TCH lên mục tiêu 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.028 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 69% kế hoạch doanh thu và gần 61% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của công ty tính tới cuối tháng 3 là 14.668 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.681 tỷ đồng và tăng 59% so với đầu niên độ. Khoản tiền gửi có kỳ hạn 8.013 tỷ đồng được gửi tại ngân hàng có lãi suất 4,8% đến 6,15%/năm. Khoản tiền gửi này giúp công ty ghi nhận khoản lãi hơn 327 tỷ đồng niên độ qua.

Hàng tồn kho cuối quý IV là 2.637 tỷ đồng, chủ yếu ở các dự án bất động sản.

  Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV. 

Tổng nợ đi vay tại ngày 31/3 là 825 tỷ đồng, chi phí lãi vay cả niên độ qua chỉ hơn 16 tỷ đồng.

Tổng vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 12.342 tỷ đồng với 1.413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối..

Hoàng Kiều