Tài chính

Standard Chartered Việt Nam trở thành ngân hàng ngoại thứ hai được chấp thuận áp dụng Basel II

09:00 | 30/11/2019

Chia sẻ

Với việc được áp dụng Thông tư 41 kể từ ngày 1/12/2019, Standard Chartered Việt Nam đã trở thành ngân hàng thứ 15 được phê duyệt chuẩn Basel II trước thời hạn và là ngân hàng ngoại thứ hai sau Shinhan Bank.

Ngày 27/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2472 về việc Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam áp dụng Thông tư số 41.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam áp dụng Thông tư 41 của Thống đốc NHNN qui định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày 1/12/2019 (Basel II).

Trước đó, NHNN đã phê duyệt cho 14 ngân hàng thương mại cho phép áp dụng tiêu chuẩn Basel II trong hoạt động kinh doanh theo Thông tư 41 bao gồm: Vietcombank, ACB, MBBank, Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, VietCapitalBank, OCB, VIB, Shinhan Bank và VietBank.

NHNN yêu cầu Standard Chartered Việt Nam thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống tính CAR trong tối thiểu một ngày làm việc theo qui định tại Thông tư số 18 để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong trường hợp có thảm họa.

Standard Chartered Việt Nam phải ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các qui định nội bộ cam kết, đồng thời rà soát các khoản mục trên sổ kinh doanh và sổ ngân hàng theo kế hoạch cam kết.

Standard Chartered Việt Nam cũng cần tuân thủ qui định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỉ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN.

Trong thời gian từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12, ngân hàng đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu theo qui định tại Thông tư 36 qui định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thu Hoài