|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sớm vượt kế hoạch năm, công ty thủy điện ở Lâm Đồng muốn tăng tỷ lệ cổ tức lên 24%

09:14 | 19/12/2023
Chia sẻ
Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi ước tính lợi nhuận cả năm vượt 28% kế hoạch và dự tính trích thêm tiền để tăng tỷ lệ cổ tức năm nay từ 20% lên 24%.

 Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Mã: DNH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2023 từ 20% lên 24%. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13/12 đến 22/12. 

Lãnh đạo công ty cho biết việc tăng thêm cổ tức hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển chưa có nhu cầu sử dụng (19 tỷ đồng), lợi nhuận giữ lại từ các năm trước (152 tỷ đồng) và 80% lợi ước thực hiện từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 có thể chi (841 tỷ đồng). 

Theo báo cáo kinh doanh, tính đến hết tháng 11, công ty thủy điện ở Lâm Đồng có tổng doanh thu 2.365 tỷ đồng và lợi nhuận 1.129 tỷ đồng, sớm vượt 5% mục tiêu doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo ước tính của ban giám đốc, công ty sẽ thu thêm 66 tỷ doanh thu và lỗ gần 28 tỷ đồng trong tháng 12. Do đó, tổng doanh thu và lợi nhuận ước tính cả năm đạt 2.431 tỷ và 1.101 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này dù vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận nhưng thấp hơn đến 27% so với năm 2022. 

Mới đây, công ty thủy điện đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/12 để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức cho năm nay với tỷ lệ 20%, tương đương tổng số tiền dự chi gần 845 tỷ đồng. Một nửa lượng tiền sẽ về tài khoản cổ đông vào ngày 31/1/2024 và nửa còn lại được trả vào ngày 29/3/2024.

 Như vậy, nếu được thông qua tỷ lệ trả cổ tức mới, công ty dự kiến còn thực hiện một đợt chia cổ tức khác với tỷ lệ 4% trong thời gian tới, tương đương chi thêm gần 169 tỷ đồng. 

 

Huy Lê