|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu kinh doanh 2023 dè dặt, muốn chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 15%

08:15 | 10/03/2023
Chia sẻ
Năm 2023, Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 2%, lợi nhuận sau thuế tăng 5% so với cùng kỳ.

CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Năm nay, công ty đặt mục tiêu 2.149 tỷ đồng doanh thu thuần, 253 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 2%, 5% so với cùng kỳ.

Công ty dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi được UBCK chấp thuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Sợi Thế Kỷ.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt 2.115 tỷ đồng tăng 4%, lợi nhuận sau thuế là 240 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty mới thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty 2.123 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền là 415 tỷ đồng. Hàng tồn kho khoảng 466 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Sợi Thế Kỷ là hơn 308 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở đạt 1.539 tỷ đồng, gồm 696 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lưu chuyển tiền thuần cả năm 2022 của công ty ghi nhận 50 tỷ đồng với dòng tiền hoạt động kinh doanh 71 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính gần 10 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 31 tỷ đồng. 

Lâm Anh