|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

So sánh phí giao dịch tại các công ty chứng khoán Việt Nam

16:23 | 09/07/2021
Chia sẻ
Phí giao dịch chứng khoán là khoản phí phát sinh theo mỗi giao dịch mua bán cổ phiếu của NĐT. Hiện nay, các công ty chứng khoán đang thu phí giao dịch thế nào?

Phí giao dịch chứng khoán là gì?

Phí giao dịch chứng khoán (hay phí môi giới) là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho CTCK khi giao dịch mua hoặc bán chứng khoán thành công. Đây là khoản phí thường xuyên, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng phí mà nhà đầu tư bỏ ra khi tham gia giao dịch. 

Phí giao dịch chứng khoán được tính bằng tỷ lệ phí theo ngày nhân với tổng giá trị giao dịch trong ngày của khách hàng. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ do mỗi công ty chứng khoán quy định theo từng thời kỳ.

Phí giao dịch được tạm thu khi đặt lệnh và thực thu khi khớp lệnh thành công. Trường hợp kết thúc ngày giao dịch mà lệnh đó không được khớp hoặc NĐT hủy lệnh, số tiền phí đã tạm khấu trừ sẽ được hoàn về tài khoản NĐT. Cuối ngày, mức phí sẽ được quyết toán lại dựa trên lịch sử giao dịch trong ngày của tài khoản. 

Biểu phí giao dịch tại các CTCK

Theo thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, CTCK không được phép thu quá 0,5% tổng giá trị giao dịch và không quy định tối thiểu. Dưới đây là bảng tổng hợp phí môi giới của một số CTCK tại Việt Nam:

STTCông ty chứng khoánPhí giao dịch cổ phiếu niêm yết
(%/ngày)
1

CTCP Chứng khoán SSI

Giao dịch trực tuyến: 0,25%
Giao dịch qua kênh khác: 0,25 - 0,4%
2

CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

Giao dịch trực tuyến: 0,15 - 0,2%

Giao dịch qua kênh khác: 0,15 - 0,35%

3

CTCP Chứng khoán Bản Việt

0,15 - 0,35%

4

CTCP Chứng khoán VNDIRECT

0,15 - 0,35%

5

CTCP Chứng khoán VPS

Giao dịch trực tuyến: 0,2%
Giao dịch qua kênh khác: 0,15 - 0,3%
6

CTCP Chứng khoán MB (MBS)

KH chủ động giao dịch, không có broker chăm sóc: 0,12%
KH có chuyên viên tư vấn quản lý, giao dịch trực tuyến: 0,15 - 0,3%
KH có chuyên viên tư vấn quản lý, giao dịch qua kênh khác: 0,15 - 0,35%
7

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

Giao dịch trực tuyến: 0,15%

Giao dịch qua kênh khác: 0,2 - 0,25%

8

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Gói tư vấn online: 0,18%

Gói chuyên gia tư vấn: 0,2%

9

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

0,15 - 0,3%
10

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

0,1%
Với Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial: 0,075%
11

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Gói chủ động: 0,18%
Gói có tư vấn: 0,2%
12

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)

0,15 - 0,3%

13

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng

0,12 - 0,25%
14

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS)

0,08 - 0,15%
15

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBS)

Giao dịch trực tuyến: 0,15 - 0,2%

Giao dịch qua kênh khác: 0,2 - 0,25%

16

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

0,177 - 0,297%
Đối với mã chứng khoán VDS: 0,15%
17

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Giao dịch trực tuyến: 0,15%

Giao dịch qua kênh khác: 0,15 - 0,3%

18

CTCP Chứng khoán Pinetree

0,03% 

(Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp đến ngày 9/7)

Hiện nay, mức phí môi giới bình quân dao động từ 0,03 - 0,4% tổng giá trị giao dịch trong ngày theo tài khoản. Hầu hết các CTCK quy định riêng về phí môi giới đối với giao dịch thực hiện qua những kênh giao dịch khác nhau. 

Thông thường, giá trị giao dịch càng cao thì mức phí càng rẻ. Một số đơn vị quy định cụ thể phí môi giới đối với tài khoản được chuyên viên tư vấn chăm sóc riêng như MBS, BSC, VCBS. 

Thảo Bùi