|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức có Tổng Giám đốc

08:34 | 21/06/2023
Chia sẻ
Ông Nguyễn Anh Phong, Quyền Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/6.

Ngày 20/6, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

(Ảnh: HNX).

Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong, Quyền Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/6, theo Quyết định 15/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2000, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 - 2011), Phó Tổng Giám đốc (2011 - 2021), Quyền Tổng Giám đốc (2021 - 2023).

(Ảnh: HNX). 

Bên cạnh đó, bà Ngô Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của HNX theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV. 

Bà Ngô Thị Lan Hương sinh năm 1985, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát Quản trị - Đại học Toulon liên kết với Học viện Tài chính.

Bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại HNX từ năm 2007, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế (2017 - 2018), Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (2018 - 2021), Trưởng Kiểm toán nội bộ (2019 - 2021).

Từ tháng 10/2021, bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, giữ  chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên, Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ.

Thu Thảo