Doanh nghiệp

Sears nộp đơn phá sản, May Thành Công có thể phải trích lập dự phòng phải thu 45 tỉ đồng

17:40 | 16/11/2018

Chia sẻ

Sang năm 2019, trong trường hợp xấu phải đóng cửa các cửa hàng hoạt động hiệu quả của đối tác Sears, BSC cho rằng doanh thu của Dệt may Thành Công có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Theo CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), Searss là một đối tác lớn, giá trị đơn hàng chiếm 7% doanh thu hàng năm của CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (Mã: TCM) đã nộp đơn xin phá sản theo chương 11 Luật Phá sản liên bang, phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 15/11/2018.

Theo phương án tái cấu trúc của Sears, công ty dự kiến đóng cửa 142 trong số 687 cửa hàng đến cuối 2018, và đợt II sẽ đóng cửa thêm 145 cửa hàng, bán 400 cửa hàng trong cuộc đấu giá dự kiến vào tháng 1/2019 và tìm kiếm khoản hỗ trợ tài chính 600 triệu USD để đảm bảo hoạt động trong mùa lễ cuối năm.

BSC đánh giá tác động từ sự kiện này đến doanh thu của Dệt may Thành Công sẽ chưa đáng kể trong năm nay nhưng sẽ rõ ràng hơn trong năm tới.

Hiện tại, Sears vẫn hoạt động và đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với các công ty đầu tư để nhận được 450 triệu USD đổi lấy các tài sản đảm bảo (bao gồm quyền thuê cửa hàng), đồng thời các ngân hàng chủ nợ cũng đồng ý cung cấp 150 triệu USD để giúp Sears tái cơ cấu (thay vì 300 triệu USD như ban đầu). Do đó, về phía Dệt may Thành Công, công ty vẫn tiếp tục thực hiện các đơn hàng của Sears cho mùa đông xuân 2018-2019.

Sang năm 2019, quy mô của Sears bị thu hẹp theo phương án tái cấu trúc. Mặc dù lưu ý là các cửa hàng được Sears giữ lại đều có hiệu quả tốt. Trong trường hợp xấu phải đóng cửa, BSC cho rằng doanh thu của Dệt may Thành Công có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để giảm bớt ảnh hưởng của sự suy giảm này, công ty hiện đang tích cực tìm kiếm các đối tác mới tại thị trường Mỹ cũng như các thị trường khác.

Liên quan đến khoản phải thu, số dư nợ phải thu của các bên liên quan đến Sears tại 30/9 là 95,5 tỷ đồng, hình thức thanh toán là điện chuyển tiền nên không có cam kết bảo lãnh thanh toán của phía ngân hàng.

Dệt may Thành Công cho biết trong khoản phải thu này có khoảng 40 tỷ (gần 2 triệu USD) là hàng giao trong vòng 20 ngày kể từ ngày Sears nộp đơn phá sản và hàng đang trên tàu vận chuyển có khả năng thu hồi là 75-100%, phần còn lại khoảng 45 tỷ thì khả năng thu hồi 30-50%.

Do đó, BSC đánh giá Dệt may Thành Công sẽ phải thực hiện trích lập đối với các khoản phải thu này nhưng thời điểm và giá trị trích lập sẽ phụ thuộc vào khả năng Sears tiếp tục hoạt động cũng như tuổi của các khoản nợ.

Trong trường hợp thận trọng, công ty thực hiện trích lập hết đối với 45 tỷ có khả năng thu hồi dưới 50% trong 2018 thì lãi sau thuế ước tính sẽ đạt 222,3 tỷ đồng.

BSC cũng lưu ý thêm hình thức thanh toán Dệt may Thành Công hiện đang áp dụng đối với các khách hàng Mỹ (chiếm 13% doanh thu) chủ yếu là điện chuyển tiền nên tiềm ẩn rủi ro về thanh toán.

Xem thêm

Thu Hà