|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

SCB họp bất thường

SCB thông qua kế hoạch tăng vốn, nhận các bất động sản để thu hồi nợ

SCB thông qua kế hoạch tăng vốn, nhận các bất động sản để thu hồi nợ

Theo HĐQT SCB, việc nhận tài sản để xử lí nợ sẽ đẩy nhanh quá trình xử lí tài sản đảm bảo và thu hồi vốn cho ngân hàng. Tính đến cuối quí III/2020, SCB có vốn điều lệ 15.232 tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2020-2023, riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỉ đồng.
Tài chính -11:40 | 07/12/2020

SCB họp bất thường

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.