Thời sự

Sáng nay khai mạc Đại hội Đảng XIII

07:28 | 26/01/2021

Chia sẻ

Sáng 26/1, Đại hội Đảng XIII khai mạc với gần 1.600 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.
Sáng nay khai mạc Đại hội Đảng XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN).

Sáng 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc trọng thể, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2.

Đại hội Đảng XIII sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm, cùng các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025.

Ngoài ra, Đại hội XIII cũng sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sáng nay khai mạc Đại hội Đảng XIII - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN).

Đại hội XIII là đại hội có số đại biểu đông nhất trong 13 kỳ đại hội, với 1.587 đại biểu tham dự. Trong đó, số đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Tại phiên trù bị ngày 25/1, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 16 Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XIII, với tất cả 1.587 đại biểu đủ tư cách.

Anh Đào