Nhà đất

Rà soát tổng thể qui hoạch khu dân cư rạch Bà Cua, quận 9

18:41 | 16/03/2020

Chia sẻ

UBND TP HCM vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát tổng thể đồ án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phía Đông rạch Bà Cua, phường Phú Hữu, quận 9.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP HCM, UBND TP vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát tổng thể đồ án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư (KDC) phía Đông rạch Bà Cua, phường Phú Hữu, quận 9.

Nội dung rà soát bao gồm: Tình hình sử dụng đất, khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội hiện nay và nhu cầu sử dụng đất, định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 KDC phía Đông rạch Bà Cua (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 19/8/2013.

Cuối năm 2016, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 6633/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 KDC phía Đông rạch Bà Cua.

Theo đồ án được phê duyệt, khu vực điều chỉnh cục bộ qui hoạch có diện tích 40.928 m2, bao gồm các lô đất có kí hiệu I-17, I-18, I-25 và đường giao thông cấp phân khu vực trên bản vẽ tổng mặt bằng qui hoạch sử dụng đất của đồ án.

Về ranh giới, phía Đông giáp ô phố I-11 và đường giao thông cấp phân khu vực; phía Tây giáp ô phố I-22; phía Nam giáp ô phố I-4 và phía Bắc giáp đường giao thông cấp phân khu vực.

Nguyên Ngọc