Doanh nghiệp

Quý lãi thấp nhất trong vòng 9 năm của Bibica

12:05 | 24/07/2021

Chia sẻ

Bibica đã thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và 7,5% kế hoạch lãi sau thuế sau 6 tháng đầu năm.

CTCP Bibica (mã: BBC)vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 180 tỷ đồng và lãi sau thuế 104 triệu đồng, lần lượt tăng 5% và giảm hơn 99,5% so với cùng kỳ.    

Trong quý II, giá vốn giảm trong khi biên lãi gộp tăng từ 20% lên 25%, qua đó giúp doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng. Dù vậy, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và không ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá nên doanh thu hoạt động tài chính của Bibica giảm 48% còn hơn 3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng 35 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, phần lớn do chi phí quảng cáo, trưng bày và hoa hồng, bồi hoàn phí, thưởng doanh số tăng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp là 13 tỷ đồng, giảm 33% so với quý II/2020. Đây đồng thời là quý mà Bibica báo lãi thấp nhất trong vòng 9 năm qua.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bibica ghi nhận mức doanh thu thuần 520 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 7,5 tỷ đồng, giảm 85% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Bibica đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.610 tỷ đồng, lãi sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 32% và 7,5% mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế đã đề ra.

Bibica báo lãi quý II thấp nhất trong vòng 9 năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Bibica giai đoạn 2018 - 2021. (Ảnh: Tổng hợp báo cáo tài chính Bibica).

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Bibica đạt gần 1.409 tỷ đồng, giảm 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho là 67 tỷ đồng, giảm 47%. Ngoài ra, tài sản cố định 442 tỷ đồng, chiếm hơn 31% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối kỳ của doanh nghiệp là 305 tỷ đồng. Doanh nghiệp không dùng đòn bẩy tài chính trong quý II. Trong khi đó, khoản nợ vay tại thời điểm đầu năm hơn 182 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Bibica đạt hơn 1.103 tỷ đồng với khoản lãi sau thuế chưa phân phối đạt 104 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán,  kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu BBC được giao dịch với giá 61.200 đồng/cp, giảm gần 11% so với chốt phiên giao dịch đầu năm ngày 4/1.

Quốc Anh