|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quý I/2023: Tiếp tục huy động 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

20:04 | 01/02/2023
Chia sẻ
Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quý I/2023 sẽ phát hành 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 5 năm và 7 năm là 8.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 45.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 45.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm là 5.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, ngày 1/2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu Chính phủ. Bao gồm: 1 đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm; 2 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, tính đến hết ngày 10/12/2022, Kho bạc Nhà nước cho biết đã huy động được 194.222 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,72 năm (năm 2021: 13,92 năm); lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 3,35%/năm (năm 2021: 2,3%/năm); kỳ hạn còn lại danh mục là 9,07 năm (năm 2021: 9,27 năm). Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi TPCP là 156.730 tỷ đồng, trong đó: gốc là 82.344 tỷ đồng, lãi là 74.386 tỷ đồng. 

Hạ An