Thời sự

Qui hoạch Bắc Ninh liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô

17:13 | 22/05/2020

Chia sẻ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập qui hoạch gồm toàn bộ phạm vi phần lãnh thổ tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích tự nhiên 822,71 km2, với 8/8 đơn vị hành chính: thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và 6 huyện (Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Qui hoạch Bắc Ninh liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Một góc Thành phố Bắc Ninh.

Việc lập Qui hoạch tỉnh Bắc Ninh cần liên kết chặt chẽ giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô, cả nước; xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Mục tiêu việc nghiên cứu lập qui hoạch tỉnh Bắc Ninh phải đạt được các mục tiêu phân tích, đánh giá được thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh thời kì 2011-2020.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch vùng liên quan đến tỉnh Bắc Ninh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường... 

Từ đó, dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định được các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển và phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững dài hạn trên cả ba trụ cột là: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Qui hoạch năm 2017 và các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

K.Hà