Tài chính

Qui định mới về BHXH có hiệu lực từ 15/7: Chưa tăng lương cơ sở

14:38 | 14/07/2020

Chia sẻ

Từ 15/7/2020, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Bắt đầu từ ngày 15/7, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực thi hành như việc giảm 0,2% mức đóng Quĩ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thêm giấy tờ thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thấy nghiệp. Bên cạnh đó là việc tạm hoãn tăng mức lương cơ sở.

Doanh nghiệp được đóng Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quĩ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quĩ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, tới đây, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quĩ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đáp ứng được các điều kiện theo qui định.

Qui định mới về BHXH có hiệu lực từ 15/7 - Ảnh 1.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về BH thất nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Nghị định này đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng BH thất nghiệp.

Một là xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã kí; lí do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Hai là xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lí doanh nghiệp, quản lí hợp tác xã.

Ba là văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

Chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020

Tại kì họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.

Như vậy, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức... vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng. Cùng với đó là các chế độ BHXH, BHYT tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên.

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Lê Huy