|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quảng Bình chuyển đổi 257 ha rừng làm cao tốc Bắc - Nam

01:00 | 23/02/2023
Chia sẻ
Các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được tỉnh Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 bao gồm Bùng - Vạn Ninh; Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch số chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 để thực hiện dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh (TP Đồng Hới); Vũng Áng - Bùng thuộc (huyện Quảng Trạch); Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc (huyện Lệ Thủy) nhằm xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn tuyến qua TP Đồng Hới) có diện tích rừng được phê duyệt chuyển đổi sang mục đích khác là 86 ha.

Trong đó, rừng trồng thuộc quy hoạch phòng hộ 37 ha; rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất 42 ha; rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng có nguồn gốc là rừng sản xuất 7,2 ha. Địa điểm thực hiện tại các xã Thuận Đức, Nghĩa Ninh và phường Đồng Sơn, (TP Đồng Hới).

Đoạn qua Vũng Áng - Bùng thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn tuyến qua huyện Quảng Trạch) có diện tích được phê duyệt chuyển đổi sang mục đích khác là 62 ha.

Trong đó, rừng tự nhiên gần 12 ha (bao gồm 5,6 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch phòng hộ và 6,3 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch sản xuất); rừng trồng 51 ha (bao gồm 45 ha rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất; 0,5 ha rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng có nguồn là rừng phòng hộ và 4,8 ha rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng có nguồn là rừng sản xuất).

Địa điểm thực hiện tại các xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Liên Trường, Quảng Phương và Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch).

Đối với đoạn qua Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn tuyến qua huyện Lệ Thủy), diện tích được phê duyệt chuyển đổi sang mục đích khác là 109 ha.

Trong đó, rừng trồng thuộc quy hoạch phòng hộ 24 ha; rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất 54 ha; rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng 30 ha (bao gồm 1,5 ha rừng trồng có nguồn gốc là rừng phòng hộ và 29 ha rừng trồng có nguồn gốc là rừng sản xuất). Địa điểm thực hiện tại các xã Sơn Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy)

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các UBND huyện huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo kế hoạch được duyệt.

Chủ đầu tư được phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Hải Quân