Tài chính

PVI chốt ngày đăng ký tham gia đại hội cổ đông bất thường 2021

14:56 | 24/06/2021

Chia sẻ

Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP PVI dự kiến được tổ chức vào ngày 30/7, nội dung cuộc họp chưa được công bố chi tiết.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần PVI (Mã: PVI) vừa ra thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng tham gia đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 được ấn định vào ngày 2/7; ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7.

Dự kiến đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 30/7 tại Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung cuộc họp sẽ được PVI gửi tới cổ đông trong thư mời họp sau.

PVI chốt ngày đăng ký tham gia đại hội cổ đông bất thường 2021 - Ảnh 1.

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PVI (Nguồn: PVI)

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, PVI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 875 tỷ đồng, giảm 17,4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 658 tỷ đồng, giảm 22,5%.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông PVI cũng thống nhất chi trả cổ tức tỷ lệ 28,5%; đồng thời, trích 5% lợi nhuận sau thuế (khoảng 35 tỷ đồng) để trích vào các quỹ, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 24%.
Phương Nga