Doanh nghiệp

PV GAS lãi ròng quí I gần 3.030 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch năm

07:45 | 19/04/2019

Chia sẻ

PV GAS công bố lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp và của cổ đông công ty mẹ đạt tương ứng 3.063,6 tỉ đồng và 3.029,4 tỉ đồng, cùng tăng khoảng 16% so với cùng kì.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2019, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS -  Mã: GAS) ghi nhận 18.639 tỉ đồng doanh thu thuần và 3.816,7 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 3% và 15,3% so với cùng kì năm trước.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp và của cổ đông công ty mẹ đạt tương ứng 3.063,6 tỉ đồng và 3.029,4 tỉ đồng, cùng tăng khoảng 16%. Như vậy, công ty đã thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.489 đồng. Trong kì, hoạt động tài chính thu về 394 tỉ đồng, tăng 30,6%; trong khi chi phí tài chính giảm 65% còn hơn 60,3 tỉ đồng.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của PV GAS ghi nhận 62.009,4 tỉ đồng, giảm hơn 600 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 16.081 tỉ đồng, chiếm 35% vốn chủ sở hữu.

Năm 2019, PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 63.908 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 7.643 tỉ đồng, giảm 35% so với mức lãi sau thuế 11.708 tỉ đồng đã kiểm toán năm 2018. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm nay ước đạt 7.472 tỉ đồng. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 30%.

Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS VN) dự kiến sản lượng khí nhiều khả năng đạt 9,7 tỉ m3 trong năm 2019. Cuối năm 2020, mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt sẽ cho dòng khí đầu tiên (giai đoạn đầu của dự án sẽ cung cấp 1 tỉ m3 khí tự nhiên/năm, giá miệng giếng là 7 USD/MMBTU), sản lượng dự kiến ở mức 9,93 tỉ m3.

Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2 sẽ khởi công vào nửa cuối 2019. Tổng giá trị hợp đồng ước tính là 18.268 tỉ đồng. Gói EPC của các đường ống trên bờ và trạm phân phối khí đang được đấu thầu; giai đoạn xây dựng sẽ bắt đầu vào quý III/2019. Vào tháng 10/2020, đường ống sẽ đón dòng khí từ dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Ngoài ra, kho cảng LNG Thị Vải đang trong quá trình đấu thầu. Hợp đồng EPC dự kiến sẽ được ký vào quý III/2019, cấp khí vào cuối năm 2022. 

Nhật Huyền