|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PTC tính bán 40% vốn dự án Điện gió Hướng Linh 8

12:58 | 29/01/2024
Chia sẻ
Công ty đang đầu tư 278 tỷ đồng để nắm giữ 50,1% Điện gió Hướng Linh 8 và có ý định giảm tỷ lệ sở hữu về 10% ngay trong quý I.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư iCapital (Mã: PTC) mới thông qua phương án điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu vào Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, từ mức 50,1% về còn 10% vốn ngay trong quý đầu năm. 

Giá bán cổ phần sẽ không thấp hơn vốn đầu tư ban đầu. Tổng giám đốc và các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến bán cổ phần cho các đối tác và giảm tỷ lệ sở hữu theo quy định. 

Công ty Điện gió Hướng Linh 8 được thành lập vào tháng 3/2020 và là chủ đầu tư dự án điện gió cùng tên tại Quảng Trị, với công suất hơn 25MW, vốn đầu tư 888 tỷ đồng, được hưởng ưu đãi giá FIT toàn phần. 

Trong tháng 3/2022, PTC đã mua thêm cổ phần Hướng Linh 8 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 29% lên 50,1% và chuyển thành công ty con. Hướng Linh 8 hiện có vốn điều lệ 358 tỷ đồng và số tiền PTC đã chi mua cổ phần lên đến 278 tỷ đồng (giá mua bình quân 15.500 đồng/cổ phần). 

Hướng Linh 8 có quy mô tổng tài sản hơn 870 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 520 tỷ đồng. Trong năm 2022, chủ nhà máy điện gió này có doanh thu gần 92 tỷ và bị lỗ ròng hơn 5 tỷ đồng. 

Điện gió là mảng đầu tư chủ lực của PTC hiện nay. Công ty còn sở hữu một công ty khác là Điện gió Hướng Linh 7 với tỷ lệ 32,81% vốn, tương đương đang rót gần 148 tỷ đồng. Chủ nhà máy điện gió này có doanh thu năm gần 68 tỷ nhưng lỗ hơn 43 tỷ đồng trong năm 2022. 

Theo đó, PTC chỉ có doanh thu khoảng 70 tỷ trong năm 2022 và lỗ hơn 60 tỷ đồng. Kết quả 9 tháng đầu năm 2023 khả quan hơn khi có doanh thu 71 tỷ (toàn bộ đến từ bán điện thương phẩm) và lãi gần 6 tỷ, nhưng vẫn lỗ lũy kế hơn 15 tỷ đồng.

Mới đây, công ty nhận được thông báo chào mua công khai cổ phiếu PTC của Chủ tịch HĐQT Võ Anh Linh và bên liên quan, nâng tỷ lệ sở hữu 24,23% lên 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá chào mua 6.000 đồng/cổ phần, cao hơn mức thị giá 5.780 đồng trong phiên 26/1. 

 

Huy Lê