Doanh nghiệp

'PPC có thể gia tăng cổ tức tiền mặt giai đoạn 2021 - 2023'

07:28 | 01/12/2020

Chia sẻ

Chứng khoán Mirae Asset dự phóng lợi nhuận ròng của PPC có thể tăng 13% năm 2021 lên 908 tỉ đồng và giai đoạn 2021 - 2023, PPC sẽ gia tăng tỉ lệ cổ tức cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phần.

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh năm 2020 và dự phóng cho năm 2021 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC).

Năm 2020, Mirae Asset dự phóng doanh thu ước đạt 8.104 tỉ đồng, lợi nhuận ròng khoảng 804 tỉ đồng; giảm lần lượt 1% và 36% so với năm trước.

Trong đó, dự kiến PPC không ghi nhận doanh thu và lợi nhuận bất thường từ việc EVN hoàn lỗ tỷ giá năm 2016 và 2017 (năm 2019 PPC nhận được tổng tiền 224 tỉ đồng trong quí I và quí IV) và không hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (năm 2019 hoàn nhập 33 tỉ đồng). 

Bên cạnh đó, giá cố định trong PPA của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 (PL1, 440 MW) giảm 34 đồng/kWh, áp dụng từ 2020 sau khi tái kí PPA và giá thị trường (Pm) trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) thấp cũng tác động giảm lợi nhuận ròng 2020. 

Kết quả dự phóng của Mirae Asset tương ứng mức hoàn thành 101% kế hoạch tổng doanh thu và 124% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 của công ty.

PPC công bố doanh thu và lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm đạt lần lượt 6.057 tỉ đồng và 505 tỉ đồng. Do đó, quí IV/2020, Mirae Asset dự phóng doanh thu khoảng 2.047 tỉ đồng, lợi nhuận ròng ước đạt 299 tỉ đồng; giảm lần lượt 10% và 38% so với cùng kì năm trước.

Năm 2021, lợi nhuận ròng ước tăng 13%

Năm 2021, Mirae Asset kì vọng tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện Việt Nam sẽ quay trở lại mức 9% dưới triển vọng phục hồi của nền kinh tế. Điều này góp phần cải thiện giá thị trường trên thị trường phát điện cạnh tranh. 

Ước tính năm 2021, lợi nhuận ròng của PPC sẽ tăng trưởng khoảng 13% lên mức 908 tỉ đồng.

Dự phóng trên chưa bao gồm khoản hoàn lỗ tỷ giá từ EVN cũng như chưa phản ánh dự án nhiệt điện than Phả Lại 3 vào kết quả kinh doanh của PPC. 

Hiện tại, PPC có khả năng nhận được khoản hoàn lỗ tỷ giá phát sinh trong 2018 từ EVN, ước đạt khoảng 100 tỉ đồng. Đây sẽ là khoản hoàn lỗ cuối cùng của PPC. Tuy nhiên, thời gian nhận chưa xác định và phụ thuộc vào quyết định của EVN. 

PPC dự kiến đầu tư nhà máy Phả Lại 3 (600 MW, giai đoạn đầu tư 2022 – 2027) nhằm thay thế nhà máy Phả Lại 1. Công ty đang trình bổ sung dự án Phả Lại 3 vào Qui hoạch tổng thể. 

Tuy nhiên, Mirae Asset cho rằng quá trình xem xét có thể cần thời gian nhiều hơn dự kiến. Ngoài ra, các thông số chi tiết về dự án như tổng mức đầu tư hiện chưa được công bố.

Gia tăng cổ tức tiền mặt giai đoạn 2021 - 2023

Mirae Asset cho rằng PPC sẽ giữ tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức ở mức 88%/lợi nhuận ròng. Theo đó, cổ tức/cổ phiếu dự phóng đạt 2.000 đồng trong 2020 (tương đương tỉ suất cổ tức 9%), 2.400 đồng trong 2021 và 2020 (tỷ suất cổ tức 10%) và tăng lên mức 2.700 đồng từ 2023 (tỉ suất cổ tức 12%). 

Năm 2023, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND), công ty liên kết do PPC sở hữu 26% cổ phần, dự kiến giảm 41% chi phí khấu hao so với cùng . Vì vậy, Mirae Asset dự phóng cổ tức PPC nhận được từ HND sẽ tăng 97% trong 2023. 

Mirae Asset cho rằng hai cổ đông lớn nhất của PPC cũng ưu tiên phương án chia cổ tức cao nhằm phù hợp với định hướng của từng cổ đông. Cụ thể, Tổng công ty Phát điện 2 (công ty mẹ nắm 52% cổ phần) đang triển khai kế hoạch IPO sớm nhất trong tháng 12/2020. CTCP Cơ Điện Lạnh (nắm 24% cổ phần) đang tập trung nguồn vốn để mở rộng danh mục năng lượng tái tạo. 

Mirae Asset cũng dự kiến dòng tiền ròng của PPC đạt bình quân 180 tỉ đồng/năm trong giai đoạn 2020 – 2030, cải thiện mạnh so với dòng tiền âm bình quân 117 tỉ đồng/năm trong giai đoạn 2016 – 2019. 

Bên cạnh đó, việc trả hết nợ vay ngoại tệ giúp PPC tránh được các khoản lỗ tỷ giá – yếu tố tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2017 trở về trước.

Hoàng Kiều