Doanh nghiệp

PNJ đặt mục tiêu lãi kỷ lục, muốn phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu ESOP

10:15 | 27/03/2021

Chia sẻ

Sau năm 2020 giảm tốc do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, PNJ lên kế hoạch năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến diễn ra ngày 17/4.

Theo tờ trình, PNJ lên kế hoạch gần 21.006 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2021, gần 1.230 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 15% so với thực hiện năm 2020.

Mức cổ tức dự kiến là 20%, được giữ nguyên so với năm 2020.

PNJ đặt mục tiêu lãi kỷ lục, muốn phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, lợi nhuận sau thuế của PNJ là 1.069 tỷ đồng, vượt 28,5% so với kế hoạch.

Theo chính sách phát hành ESOP của PNJ,  nếu vượt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp sẽ phát hành ESOP tỷ lệ 0,85% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì cứ mỗi 1% từ mức vượt này thì được phát hành 0,06% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhưng đảm bảo không vượt quá 0,65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo đó, tại ĐHĐCĐ tới đây, PNJ sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 3,41 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ. Trong đó, 0,85% thưởng đạt 115% kế hoạch lợi nhuận và 0,65% thưởng vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận năm trước.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng 12% giá trị cổ phiếu PNJ kết phiên 26/3. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, 70% số lượng hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Sau phát hành, vốn điều lệ của PNJ dự kiến nâng lên 2.309 tỷ đồng.

Về vấn đề cơ cấu tổ chức, PNJ có kế hoạch bãi bỏ Ban Kiểm soát theo điểm a khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 và miễn nhiệm toàn bộ thành viên của ban này gồm ông Nguyễn Thành Dư, bà Nguyễn Ngọc Huệ và ông Lê Anh Đức.

HĐQT sẽ được toàn quyết thành lập Uỷ ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đồng thời bổ nhiệm nhân sự ban này. 

Liên quan đến nhân sự, PNJ dự kiến trình cổ đông thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT với ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc do hết thời hạn bổ nhiệm. Đồng thời doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung hai thành viên thay thế.

Hoàng Kiều