Doanh nghiệp

PJT và SRC chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền vào ngày 16/12 và 19/12

19:56 | 05/12/2016

Chia sẻ

Dự kiến, cả PJT và SRC đều thực hiện trả cổ tức bằng tiền vào ngày 30/12 và cùng với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng (Mã: SRC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) vào ngày 19/12. Dự kiến, thời gian thực hiện trả cổ tức là ngày 30/12.

SRC là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm phụ tùng, dụng cụ, chi tiết máy sản xuất từ cao su . Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SRC đạt 522 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế giảm 15%, đạt hơn 53 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/12, thị giá cổ phiếu SRC là 17.400 đồng/cổ phiếu. Trong 3 tháng qua, kể từ mức giá 27.140 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 27/9, cổ phiếu SRC đã giảm tới 36% giá trị.

Cùng ngày, VSD cũng thông báo về việc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolime (PJTACO - Mã: PJT) chốt danh danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 10% vào ngày 16/12. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 30/12.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PJT đạt 290 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kì năm trước. Chốt phiên giao dịch ngày 5/12, thị giá cổ phiếu PJT là 12.900 đồng/cổ phiếu. Trong 3 tháng qua, cổ phiếu PJT đã giảm 7% so với ngày giá trị cao nhất (ngày 3/10) là 13.900 đồng/cổ phiếu.

Đức Phạm