Tài chính

PG Bank dùng gần hết lãi cho chi phí dự phòng, tỷ lệ nợ xấu vẫn cao hơn Sacombank

16:49 | 31/08/2018

Chia sẻ

Trong nửa đầu năm, PG Bank đã tăng chi phí dự phòng lên gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước, hành động này đã khiến cho lợi nhuận ngân hàng sụt giảm nghiêm trọng gần 80% trong khi tỷ lệ nợ xấu vẫn tăng lên 3,75%, vượt qua cả Sacombank (3,74%).
pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank ĐHCĐ PG Bank: Ban kiểm soát xin lỗi cổ đông trong kỳ đại hội cuối cùng của ngân hàng
pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank Sáp nhập vào HDBank sẽ hoàn tất sớm, PG Bank giữ nguyên HĐQT và BKS
pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Ảnh: PG Bank)

Lợi nhuận giảm mạnh do trích lập dự phòng tăng vọt

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa mới công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 với lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là việc tăng đột biến của chi phí trích lập dự phòng rủi ro trong kỳ từ gần 20 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước lên hơn 115 tỷ đồng, gấp gần 6 lần.

Có thể nhận thấy trước khi trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PG Bank vẫn đạt mức tăng trường gần 30% với 132 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi thuần tăng 6,4% đạt 224 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 15,8 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động đầu tư chứng khoán và hoạt động khác cũng tăng đột biến mang về lần lượt 10,6 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng trong khi năm ngoái không có hoặc có rất ít.

pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank
Kết quả kinh doanh của PGBank 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC PG Bank)

Nợ xấu tăng lên 3,75%

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 28.860 tỷ đồng, giảm 1,5%. Trong đó cho vay khách hàng giảm gần 3% với 20.789 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng cũng giảm 2,1% đạt 22.398 tỷ đồng.

Mặc dù cho vay khách hàng giảm nhưng tổng nợ xấu của ngân hàng tại tăng gần 13% với 780 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng lên 3,75% (cuối năm 2017 là 3,23%).

Số dư trái phiếu VAMC của PG Bank vẫn giữ nguyên so với cuối năm trước là 2.229 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 930 tỷ đồng.

pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank
Một số chỉ tiêu tài chính của PG Bank (Nguồn: BCTC PG Bank)

Cũng theo báo cáo tài chính này, trong quý II, tổng quỹ lương của PG Bank không đổi nhưng thưởng lại giảm đi khá nhiều khiến thu nhập bình quân của nhân viên giảm từ 15,3 triệu đồng trong quý I xuống chỉ còn 12,5 triệu đồng.

pg bank dung gan het lai cho chi phi du phong ty le no xau van cao hon sacombank
Nguồn: BCTC PG Bank

Xem thêm

Diệp Bình