|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PAN Group: Năm 2016 lãi ròng 257 tỷ đồng, tăng gần 20% năm trước

14:01 | 06/02/2017
Chia sẻ
Lãi ròng năm 2016 của PAN đạt 257 tỷ đồng, tăng gần 20% cùng kỳ năm trước. Kết quả này đạt được nhờ các mảng sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tại các đơn vị thành viên tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2015

CTCP Tập đoàn PAN công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 với doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều tăng trưởng so với năm 2015.

Theo đó, quý 4 năm 2016 doanh thu của PAN đạt 810 tỷ đồng, cả năm đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tăng 4% năm trước.

Nhờ giảm giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp quý 4 của PAN đạt 216 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt 643,7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đã giúp lợi nhuận trước thuế quý 4 của PAN đạt 90,7 tỷ đồng, tăng 11,5% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 386 tỷ đồng, tăng 6,5% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 của PAN đạt 82,7 tỷ đồng, tăng 8,7% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 337 tỷ đồng, tăng 7% năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2016 của PAN đạt 257 tỷ đồng, tăng gần 20% cùng kỳ năm trước, EPS đạt 2.538 đồng. Kết quả này đạt được nhờ các mảng sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm tại các đơn vị thành viên tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra trong năm 2016 Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng 80% phần vốn góp của công ty mẹ tại Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình và công ty TNHH Liên Thái Bình.

Công ty con của PAN Group là công ty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) năm 2016 đạt 193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23% năm trước và đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của PAN Group đạt hơn 3.760 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước trong đó tiền và tương đương tiền đạt 558 tỷ đồng, ngoài ra tập đoàn còn có 370 tỷ tiền gửi ngắn hạn, khoản tiền này sẽ giúp PAN Group tìm kiếm các cơ hội M&A các doanh nghiệp cùng ngành để bổ sung vào chuỗi giá trị “từ nông trại đến bàn ăn”. Hiện PAN đang sở hữu 2 công ty con sở hữu trực tiếp và 11 công ty sở hữu gián tiếp trong đó có các công ty sở hữu trên 51% cổ phần là CTCP Giống cây trồng Trung ương, CTCP PAN Saladbowl, CTCP giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam, CTCP XNK Thủy sản Bến Tre, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An, CTCP Chế biến Thực phẩm PAN.

Đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam của công ty thuộc Tập đoàn PAN. (xem thêm)

 

Hoàng Trung