Tài chính

NHNN thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của một ngân hàng ngoại

06:42 | 24/06/2019

Chia sẻ

NHNN đã chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội.

Web (6)

Nguồn: SBV.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, ngày 7/6,  Thống đốc Lê Minh Hưng đã ban hành Quyết định số 1197 về việc thu hồi giấy phép văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited (của Australia) tại Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Trước đó vào ngày 15/7/2014, Ngân hàng trên được cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội với thời hạn hoạt động là 5 năm.

Văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội có chức năng là nơi liên lạc và nghiên cứu thị trường, xúc tiến các dự án đầu tư của ngân hàng mẹ tại Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận kí giữa ngân hàng mẹ tại Australia với các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do ngân hàng tài trợ tại Việt Nam.

Theo quyết định trên, Ngân hàng National Australia Bank Limited có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện theo qui định. Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, Văn phòng đại diện Ngân hàng National Australia Bank Limited tại Hà Nội phải công bố thông tin cụ thể trên các phương tiện đại chúng.

Trúc Minh