|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN dự kiến cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư

10:56 | 27/03/2024
Chia sẻ
NHNN cho rằng cần cấm các ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư vì dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng với các sản phẩm huy động vốn, ủy thác đầu tư khác.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư (DTTT) quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số điều về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng . 

Điều 16 trong DTTT quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm như sau: 

“1. Khi Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

2. Khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan.”. 

Như vậy, dự kiến NHNN vẫn sẽ cho phép các ngân hàng bán các sản phẩm bảo hiểm theo quy định của pháp luật, ngoại trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Giải thích về đề xuất này, NHNN cho biết DTTT bổ sung nội dung về phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm cho phù hợp với khoản 2 Điều 113 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024. 

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, NHNN cho rằng cần phải quy định theo hướng không cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động này do sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng với các sản phẩm huy động vốn, ủy thác đầu tư khác mà ngân hàng cung cấp. 

Trước đó, trong Luật Các Tổ chức tín dụng 2024, NHNN đã cấm ngân hàng bán bảo hiểm không bắt buộc gắn với việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Khoản 2, Điều 113 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 quy định: "Ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước".

Khoản 5, Điều 15 quy định những hành vi bị nghiêm cấm: "Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức". 

Minh Quang