Tài chính

NHNN chấp thuận SeABank tăng vốn điều lệ lên 7.688 tỉ đồng

07:21 | 02/12/2018

Chia sẻ

Ngày 29/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 9108/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).
nhnn chap thuan seabank tang von dieu le len 7688 ti dong

Thống đốc NHNN chấp thuận việc SeAbank tăng vốn điều lệ từ 5.465.825.890.000 đồng lên 7.688.000.000.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của SeABank và Hội đồng quản trị SeABank thông qua.

SeAbank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Trường hợp phát sinh cổ đông thường tham gia mua cổ phần và sẽ trở thành cổ đông lớn, SeAbank có trách nhiệm đề nghị NHNN chấp thuận theo quy định tại Luật Các TCTD; Thực hiện việc chia cổ tức theo đúng chỉ đạo của NHNN.

NHNN cũng lưu ý các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông theo đúng quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên, SeAbank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận tăng vốn của NHNN có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 29/11. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông SeAbank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Xem thêm

Ánh Dương