|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng

14:57 | 31/05/2023
Chia sẻ
NHNN vừa có văn bản chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Vietcombank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 856 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 18,1%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới là 181 cổ phần.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau thuế, sau trích lập các quỹ, chia cổ tức tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Dự kiến sử dụng khoảng 500 tỷ để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ. Phần còn lại để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, lãnh đạo Vietcombank cho biết ngân hàng đang triển khai ba nội dung tăng vốn.

Nội dung thứ nhất theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua là tăng vốn từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận còn lại của năm 2019 với tỷ lệ phát hành tăng vốn 18,1%. Ngày 19/4, NHNN đã thông qua đề xuất tăng vốn này.

Nội dung tăng vốn thứ 2 đã thông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đó là tăng vốn từ lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018. Vốn điều lệ dự kiến tăng khoảng 27.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang triển khai thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung thứ ba là phát hành riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, Vietcombank đang triển khai thuê tư vấn tài chính để hỗ trợ lựa chọn cổ đông nước ngoài, dự kiến trong năm 2023-2024.

Huyền Phương