Hàng hóa

Nhiều dự án thủy điện tại Kon Tum chậm tiến độ

17:33 | 29/11/2019

Chia sẻ

Hiện trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum có tới 7 dự án thủy điện đang "chết lâm sàng" và 3 dự án chưa có chủ trương đầu tư trong tổng số 11 dự án của huyện.

Thông tin từ Hiệp hội năng lượng Việt Nam cho biết theo báo cáo của Phòng quản lí Năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, tính đến tháng 11/2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 23 công trình thủy điện vừa và nhỏ đã phát điện, 11 công trình đang triển khai thi công, 17 dự án đang lập dự án xin chủ trương đầu tư và 4 công trình thủy điện nằm trong diện qui hoạch.

Trong số đó, huyện Đăk Glei là địa phương đang gánh chịu những hậu quả của các dự án thủy điện treo.

Báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Glei cho biết, hiện trên địa bàn huyện có tới 11 dự án thủy điện với tổng qui mô công suất hơn 150 MW. 

Tuy nhiên, đến nay, mới có 1 dự án thủy điện Đăk Pru 1, công suất 7 MW đã hoàn thành, còn lại 7 dự án 'chết lâm sàng" và 3 dự án chưa có chủ trương đầu tư

Nhiều vấn đề đã được cấp thẩm quyền huyện Đăk Glei kiến nghị chấn chỉnh, hoặc thu hồi đối với các dự án thủy điện chậm tiến độ, thực hiện không có hiệu quả.

Cụ thể, dự án thủy điện Đăk Bro, thuộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, chủ đầu tư là Công ty CP Phúc Kim Tân đã không triển khai theo đúng tiến độ cam kết, khiến khu vực trên xảy ra nạn khai thác vàng trái phép lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, nhiều dự án thủy điện như Đăk Ruồi 2, công suất 14 MW; Đăk Ruồi 3, công suất 3 MW; Đăk Mek 3, công suất 7,5 MW; Đăk Mi 1, công suất 84 MW; Đăk Mi 1A, công suất 11 MW… chậm thi công hoặc chờ điều chỉnh cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, xã hội của huyện Đăk Glei.

Báo cáo của UNND huyện Đăk Glei cho rằng để thực hiện các dự án thủy điện, chính quyền địa phương đã vận động người dân nhượng lại diện tích đất ở và đất sản xuất cho chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, tiến độ triển khai tái định canh, định cư của một số thủy điện rất chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Như Huỳnh