Chứng khoán

Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu Starbucks 10 năm trước?

07:38 | 21/06/2019

Chia sẻ

Từ đầu năm 2019, cổ phiếu của chuỗi cà phê khổng lồ Starbucks đã tăng giá gần 30% và hiện giao dịch ở mức khoảng 83 USD. Vậy, nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua 1.000 USD cổ phiếu này vào ngày 19/6/2009?

Video: CNBC.

Nhật Minh