|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nghiên cứu giải pháp sử dụng tài khoản VNeID trong việc mở tài khoản chứng khoán

10:35 | 25/11/2023
Chia sẻ
Việc đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an trao Biên bản ký kết. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai "Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết Bộ Tài chính, trong đó có UBCKNN đã có những đề xuất, góp ý và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy, triển khai thực hiện Đề án 06.

UBCKNN đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ: Thành lập Tổ công tác để triển khai nhiệm vụ; xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 giữa UBCKNN và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, các đơn vị tham gia triển khai Kế hoạch phải bám sát nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Vị này cho rằng, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cần phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - UBCKNN khẩn trương thống nhất quy trình, yêu cầu nghiệp vụ khai thác các thông tin đặc thù, phương án làm sạch dữ liệu đối với nhà đầu tư chứng khoán, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nghiên cứu giải pháp sử dụng tài khoản VNeID trong việc mở và sử dụng tài khoản chứng khoán. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an đã ký Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa UBCKNN với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Kế hoạch tập trung thực hiện gồm ba nhóm nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, đối soát, xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Thứ hai, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành Chính khoán.

Thứ ba, ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư chứng khoán.

Nguyễn Lê (tổng hợp)