|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nghị định 25 ban hành: Loạt dự án đang chờ giao đất có cơ hội tái khởi động; dự án trên 800 tỉ mới được đấu thầu quốc tế

13:30 | 29/02/2020
Chia sẻ
Nghị định 25 qui định rõ, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định này qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm: Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; dự án không thuộc qui định nêu trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo qui định pháp luật.

Dự án trên 800 tỉ đồng mới có cơ hội được đấu thầu rộng rãi quốc tế

Theo đó, về hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Nghị định 25 qui định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800 tỉ đồng trở lên.

Đồng thời, có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo qui định, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định 25 ban hành: Loạt dự án đang chờ giao đất có cơ hội tái khởi động; dự án trên 800 tỉ mới được đấu thầu quốc tế - Ảnh 1.

Nghị định 25 qui định rõ, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án. Ảnh minh họa.

Đối với các dự án sau thì chỉ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đó là các dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có qui định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện.

Hoặc dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng kí thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo qui định.

Thứ ba là các dự án có yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh thì chỉ đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

Về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, trường hợp nhà đầu tư có báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tiền khả thi (đối với dự án ứng dụng công nghệ cao), thiết kế, dự toán (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT hoặc dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu trên cơ sở thiết kế và dự toán) được phê duyệt, nhà đầu tư đó được hưởng ưu đãi trong đấu thầu khi đánh giá về tài chính - thương mại.

Cụ thể, trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dịch vụ vào giá dịch vụ của nhà đầu tư đó để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp vốn góp của Nhà nước, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần đề xuất vốn góp của Nhà nước vào phần vốn góp của Nhà nước mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một khoản tiền bằng 5% phần đề xuất nộp ngân sách nhà nước hoặc trừ đi một khoảng thời gian bằng 5% vào khoảng thời gian thực hiện hợp đồng mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BT, nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được trừ đi một khoản giá trị bằng 5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) mà nhà đầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo tỉ trọng của phương pháp kết hợp nhưng tổng giá trị ưu đãi không vượt quá 5%.

Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cần giao đất ngay cho nhà đầu tư trúng đấu thầu 

Một điều đáng chú ý, Nghị định 25 cũng qui định rõ, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án. 

Cụ thể, sau khi kí kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo qui định.

Nhà đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền được đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Không tính lãi vay đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu cần được thực hiện ngay. 

Như vậy, một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản thời gian qua đó là vướng mắc trong thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu dự án vì sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu, thì nay đã được Nghị định 25 tháo gỡ. 

Nghị định 25 đã qui định rõ việc giao đất cho nhà đầu tư trúng thầu được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án.

Đồng thời, việc giao đất cho cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất qui định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014 của Chính phủ, theo đó áp dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thể triển khai do chưa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất trong thời gian qua, với việc ban hành Nghị định 25 trên thì nay sẽ có cơ hội được tái khởi động, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho cả nhà đầu tư và cho địa phương có dự án.

Khánh Hà