|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngày mai Quốc hội bắt đầu bàn gói phục hồi kinh tế, xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam

16:07 | 03/01/2022
Chia sẻ
Chương trình phục hồi kinh tế và xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đến năm 2025 là hai trong 4 nội dung chính trong kỳ họp bất thường của Quốc hội, bắt đầu ngày mai 4/1.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ 4-11/1, sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng. 

Đầu tiên là dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật (Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự).

Nội dung thứ hai là dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. 

Ngoài ra, Quốc hội sẽ bàn về đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nội dung cuối cùng là chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội dự kiến triển khai chủ yếu trong năm 2022-2023, gồm 5 nhóm giải pháp chính. Một là mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh. Hai là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Ba là hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh. Bốn là phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Năm là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Anh Đào

Vì sao các ngân hàng ngừng giảm giá vàng SJC trong nhiều ngày?
Việc giữ giá vàng đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp dù thị trường thế giới giảm được xem là động thái giảm thiểu rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.