Chứng khoán

Ngày 20/8, Cảng Quy Nhơn chốt danh sách cổ đông để niêm yết HOSE

08:35 | 14/08/2020

Chia sẻ

Sau thời gian dài trì hoãn thì dự kiến Cảng Quy Nhơn sẽ niêm yết HOSE ngay trong năm 2020.

Hội đồng quản trị CTCP Cảng Quy Nhơn vừa công bố nghị quyết thông qua việc sửa đổi ngày chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng kí niêm yết từ 18/8 sang 20/8.

Cảng Quy Nhơn dừng thực hiện việc chuyển quyền sở hữu và chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng kí người sở hữu chứng khoán phục vụ cho việc nộp hồ sơ niêm yết HOSE. Trong quí III đến IV/2020, Cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành niêm yết HOSE với mã chứng khoán QNP.

Đầu tháng 7, Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính (VAFI) đã có văn bản gửi Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), HĐQT Cảng Quy Nhơn phản ánh tình trạng chậm niêm yết dù nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29/6/2019 có nội dung đưa Cảng Quy Nhơn lên sàn chứng. 

VAFI cho biết thêm tại đại hội cổ đông ngày 26/6/2020, các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát không hề đề cập tới việc niêm yết cũng như không giải thích hay xin lỗi cổ đông khi không hoàn thành nhiêm vụ.

Ngay sau đó, ông Phan Tuấn Linh, Tổng giám đốc của Cảng Quy Nhơn đã giải trình vấn đề chậm niêm yết.

Ông Linh cho biết trước thời điểm bàn giao vốn giữa Vinalines và CTCP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành, để không làm phức tạp quá trình thu hồi 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn, việc niêm yết chứng khoán không thể thực hiện được.

Trong năm 2019 và đến thời điểm đầu tháng 7, dù Vinalines đã có nhiều văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cũng như đề nghị Hợp Thành đề xuất giá trị lợi ích của nhà đầu tư nhằm kết thúc quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, Công ty Hợp Thành chưa có bất cứ đề nghị nào để đàm phán kết thúc giai đoạn 2 của quá trình chuyển giao.

Tại đại hội cổ đông, Công ty đã đưa nội dung niêm yết vào chương trình nghị sự. Ngày 16/6 doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo tiến độ niêm yết cổ phiếu, dự kiến cuối tháng 11 cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ được niêm yết trên HOSE.

Về tình hình kinh doanh, quí II, công ty đạt 210 tỉ đồng doanh thu thuần, gần 35 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 7% và 10% so với cùng kì năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 422 tỉ đồng doanh thu, gần 61 tỉ đồng lãi sau thuế (76 tỉ lãi trước thuế); tăng lần lượt 4% và 7% so với nửa đầu năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 862 tỉ đồng doanh thu, 142 tỉ đồng lãi trước thuế. Sau nửa năm doanh nghiệp đã thực hiện được 49% kế hoạch doanh thu và 53% lãi trước thuế cả năm.

Hoàng Kiều