Thời sự

Ngân sách Nhà nước bội thu 19,9 nghìn tỷ đồng 5 tháng đầu năm

12:35 | 29/05/2018

Chia sẻ

Với tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước đạt 490,2 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 470,3 nghìn tỷ đồng, ngân sách nhà nước hiện bội thu 19,9 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu vừa mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước tính đạt 490,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán năm.

ngan sach nha nuoc boi thu 199 nghin ty dong 5 thang dau nam
Ngân sách Nhà nước bội thu 19,9 nghìn tỷ đồng từ đầu năm tới 15/5/2018. Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa đạt 394,5 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9%; thu từ dầu thô đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 51,8 nghìn tỷ đồng, bằng 31,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 66,3 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%; thu thuế thu nhập cá nhân 41,1 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 29,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 41,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước tính đạt 470,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 339,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; chi đầu tư phát triển đạt 82,6 nghìn tỷ đồng, bằng 20,7%; chi trả nợ lãi 46,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018, ngân sách nhà nước bội thu 19,9 nghìn tỷ đồng.

ngan sach nha nuoc boi thu 199 nghin ty dong 5 thang dau nam Tình hình giải ngân, đầu tư Ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm còn chậm

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với ...

ngan sach nha nuoc boi thu 199 nghin ty dong 5 thang dau nam Ngân sách thu 123.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2017, cao nhất từ trước tới nay

Năm 2017, ngân sách thu được từ hoạt động đấu giá, cho thuê đất, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản công... đạt kết quả ...

ngan sach nha nuoc boi thu 199 nghin ty dong 5 thang dau nam Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446.400 tỷ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên chiếm tới ...

Khánh Hà