Tài chính

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý IV/2020

08:34 | 22/01/2021

Chia sẻ

Hết quý IV/2020, Saigonbank lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng khi hầu hết mảng kinh doanh chủ chốt đi xuống. Trước đó, ngân hàng cũng ghi nhận mức lỗ gần 40 tỷ đồng trong quý IV/2019.
06-2928.jpg

Một điểm giao dịch của Saigonbank. (Nguồn: Saigonbank)

Theo báo cáo tài chính quý IV/2020 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - Mã: SGB) ghi nhận lỗ trước thuế hơn 56 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận Saigonbank đạt 121 tỷ đồng, giảm 33%.

Trong quý IV/2020, hầu hết mảng kinh doanh của ngân hàng đều cho thấy sự đi xuống. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm gần 28%, xuống còn 144 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 9%, mang về hơn 11 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 34% với 22 tỷ đồng.

Hai mảng ghi nhận sự tăng trưởng là kinh doanh ngoại hối và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần với mức lãi thuần đạt 8,7 tỷ đồng(+61%) và 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tỷ trọng đóng góp nhỏ, sự khởi sắc của hai mảng này không đủ để vực dậy kết quả kinh doanh chung.

Tựu chung lại, tổng thu nhập của Saigonbank trong quý IV/2020 đạt 188 tỷ đồng, giảm gần 27%. Sau khi trừ chi phí hoạt động 112 tỷ đồng (-27,4%), ngân hàng lãi thuần gần 76 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 132 tỷ đồng khiến ngân hàng lỗ trước thuế 56 tỷ. Trước đó, Saigonbank cũng ghi nhận mức lỗ trước thuế gần 40 tỷ đồng  trong quý IV/2019.

141008594_201315868386704_1846232485187467276_n (1).png

Kết quả kinh doanh của Saigonbank trong năm 2020. (Nguồn: BCTC quý IV)

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 23.943 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 6,1% với 15.448 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 16,3% đạt hơn 18.224 tỷ đồng.

Saigonbank không công bố kèm thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ thông tin về quy mô nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu vào cuối năm 2020.

141190998_2826865854247617_1289843348942256953_n.png

Các chỉ tiêu tài sản của Saigonbank. (Nguồn: BCTC quý IV)


Quốc Thụy