Tài chính

Tổng tài sản Nam A Bank tăng 42% trong năm 2020, nợ xấu giảm mạnh

08:02 | 03/02/2021

Chia sẻ

Năm 2020, tổng tài sản Nam A Bank tăng 41,9%, đạt 134.315 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ mức 1,97% cuối năm 2019 xuống 0,83%.
Tổng tài sản Nam A Bank tăng gần 42%, nợ xấu giảm hơn 44% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Nam Á. (Ảnh: Tiêu dùng Việt Nam).

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 134.315 tỷ đồng, tăng 41,9% so với cuối năm trước. 

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 32% lên 89.172 tỷ đồng. Đồng thời, khoản mục chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng tăng mạnh lên 13.151 tỷ đồng, gấp 4,2 lần thời điểm cuối năm 2019.

Sự mở rộng mạnh mẽ của chứng khoán đầu tư chủ yếu đến từ trái phiếu chính phủ (tăng gấp gần 3,5 lần lên mức 14.744 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Nam A Bank còn ghi nhận khoản mục trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tăng thêm 1.950 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến 31/12/2020, số dư tiền gửi khách hàng đạt 98.254 tỷ đồng, tăng 38,9%.

Trong năm 2020, dư nợ xấu của Nam A Bank giảm 44,2% xuống 744 tỷ đồng (chủ yếu từ nợ nhóm 3 và nhóm 4). Cùng với sự bứt tốc của tín dụng đã kéo tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank giảm mạnh từ mức 1,97% xuống 0,83%. 

Tổng tài sản Nam A Bank tăng gần 42%, nợ xấu giảm hơn 44% trong năm 2020 - Ảnh 2.

Các chỉ tiêu tài sản của Nam A Bank. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận hợp nhất trước thuế Nam A Bank trong cả năm 2020 đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Trong năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.604 tỷ đồng, tăng 19,1% và chiếm 81,5% tổng thu nhập hoạt động.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư lần lượt tăng 60%, 87,3% và 69,1%, đem về cho ngân hàng 117 tỷ đồng, 46,3 tỷ đồng và 196 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng vọt lên mức 219 tỷ đồng, cao gấp hàng trăm lần con số 330 triệu đồng của năm trước.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm 81,2%, xuống 12,1 tỷ đồng. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần đem về 60 triệu đồng (giảm 93,9%).

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của Nam A Bank đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm trước. Trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 5% lên 1.631 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 71,4% với 1.564 tỷ đồng.

Năm 2020, Nam A Bank đã phải trích 558 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, trái ngược với mức hoàn nhập hơn 12 tỷ đồng của 2019.

Tổng tài sản Nam A Bank tăng gần 42%, nợ xấu giảm hơn 44% trong năm 2020 - Ảnh 3.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Nam A Bank. (Nguồn: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Lê Huy