Tài chính

Ngân hàng Bản Việt chuẩn bị giao dịch UPCoM với mã BVB

14:50 | 15/09/2019

Chia sẻ

Trung tâm lưu kí chứng khoán bắt đầu nhận lưu kí 317,1 triệu cổ phiếu Viet Capital Bank này từ ngày 16/9 với mã chứng khoán BVB.
Ngân hàng Bản Việt chuẩn bị lên UPCoM - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Viet Capital Bank)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng kí chứng khoán cho 317,1 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) theo hình thức ghi sổ.

Viet Capital Bank được cấp mã chứng khoán BVB và có vốn điều lệ 3.171 tỉ đồng. VSD bắt đầu nhận lưu kí 317,1 triệu cổ phiếu BVB từ ngày 16/9.

Viet Capital Bank đăng kí giao dịch cổ phiếu BVB trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện giao dịch chứng khoán theo quyết định của Sở.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Viet Capital Bank đã thông qua phương án đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM trong năm nay.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 ở mức 205 tỉ đồng, tăng trưởng 76% so với thực hiện trong năm 2018. Tổng vốn huy động tính đến cuối năm nay dự kiến tăng 24% lên 52.649 tỉ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 15% đạt 35.018 tỉ đồng và tỉ lệ nợ xấu phấn đấu ở dưới 2%.

Hết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Viet Capital Bank đạt 48 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kì và chỉ đạt 23% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ở mức 38 tỉ đồng, giảm 21%.

Tổng tài sản ngân hàng tính đến ngày 30/6 đạt 47.073 tỉ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 31.417 tỉ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm, huy động vốn khách hàng đạt 34.278 tỉ đồng, tăng 2,3%.

Quốc Thụy