Thời sự

NĐT nước ngoài đã 'bơm' 14,2 tỉ USD vào kinh tế Việt Nam trong 9 tháng

19:09 | 28/09/2019

Chia sẻ

Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,22 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kì năm 2018.

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 9/2019 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), luỹ kế 9 tháng tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng kí cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng năm 2018.

Trong 9 tháng, cả nước có 2.759 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (GCNĐKĐT), tăng 26,4% số dự án so với cùng năm 2018. Tổng vốn đăng cấp mới 10,97 tỉ USD, giảm 22,3% so với cùng năm 2018.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng cấp mới giảm so với cùng do quy mô dự án giảm, trong 9 tháng 2019 không có dự án đầu tư mới nào có quy mô vốn trên 300 triệu USD.

Trong khi đó, 9 tháng năm 2018 có một số dự án lớn được cấp GCNĐKĐT mới như dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội – Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng 4,14 tỉ USD; dự án nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng – Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng 1,2 tỉ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, nếu không tính các dự án lớn trên 1 tỉ USD, tổng vốn đầu tư đăng mới trong 9T/2019 tăng 24,9% so với cùng năm 2018 và tăng 30,2% so với cùng năm 2017.

Về điều chỉnh vốn, có 1.037 lượt dự án đăng điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 23,3% so với cùng năm 2018. Tổng vốn đăng điều chỉnh gần 4,79 tỉ USD, giảm 13,6% so với cùng năm 2018.

Về hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng, cả nước có 6.502 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 10,4 tỉ USD, tăng 82,3% so với cùng 2018 và chiếm 39,8% tổng vốn đăng .

Trong 9 tháng, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,22 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng năm 2018.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 9 tháng năm 2019, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các nhà đầu tư nước ngoài tập trung nhiều nhất với tổng số vốn đạt 18,09 tỉ USD, chiếm 69,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,77 tỉ USD, chiếm 10,6% tổng vốn đầu tư đăng . Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng gần 1,4 tỉ USD, chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng .

Trong 9 tháng năm 2019, Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng 6,15 tỉ USD, chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư. TP HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng 4,52 tỉ USD, chiếm 17,3% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng 2,52 tỉ USD chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư...

Tính lũy kế đến ngày 20/9, cả nước có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng 357,65 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 206 tỉ USD, bằng 57,6% tổng vốn đăng còn hiệu lực.

Về tình hình xuất, nhập khẩu, tính chung trong 9 tháng năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu 25,28 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 23,76 tỉ USD không kể dầu thô. Chiều ngược lại, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,4 tỉ USD. Trong 9 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 5,87 tỉ USD.

Cụ thể, xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 134,73 tỉ USD, tăng 5% so với cùng năm 2018 và chiếm 69,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 133,21 tỉ USD, tăng 5,1% so với cùng 2018 và chiếm 68,6% kim ngạch xuất khẩu; nhập khẩu của khu FDI đạt 109,45 tỉ USD, tăng 5,5% so với cùng năm 2018 và chiếm 58,1% kim ngạch nhập khẩu. 

Huy Nguyên