Thời sự

Năng suất lao động 2020 đạt gần 10 triệu đồng/tháng

15:39 | 27/12/2020

Chia sẻ

Với việc tỉ lệ lao động có bằng cấp có xu hướng tăng, năng suất trung bình của lao động tại Việt Nam đã đạt mức gần 10 triệu đồng/tháng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động trung bình của người dân Việt Nam năm nay là 5.081 USD, tương đương 117,9 triệu đồng/lao động. Số liệu được tính theo chỉ số giá hiện hành 2020.

Tính trung bình, mỗi lao động sẽ tạo ra giá trị tương đương gần 10 triệu đồng/tháng.

Theo giá so sánh, năng suất năm 2020 của người lao động Việt đã tăng 5,4%. Giải thích về mức tăng trưởng, Tổng cục Thống kê cho rằng trình độ của người lao động ngày càng được nâng cao. Cụ thể, tỉ lệ lao động có bằng cấp hiện là 24,1%, tăng so với 22,8% vào năm ngoái.

Tiểu Phượng