Tài chính

Nam A Bank phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 16%

15:12 | 21/10/2019

Chia sẻ

Ngày 30/10, Nam A Bank sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 16%.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Theo đó, Nam A Bank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ chia cổ tức 16% (100 cổ phần sẽ nhận được thêm 16 cổ phần phát hành thêm). Ngày chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 30/10/2019.

Nhằm đảm bảo cho các cổ đông liên quan, Nam A Bank sẽ không nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ 17h ngày 24/10/2019 đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn để chia cổ tức là lợi nhuận giữ lại chưa chia tính đến 31/12/2018 là 542 tỉ đồng. Vốn điều lệ sau đợt phát hành lần này sẽ tăng từ mức 3.353 tỉ đồng lên 3.890 tỉ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353 tỉ đồng lên hơn 3.890 tỉ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của ngân hàng thông qua.

NHNN cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Nam A Bank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN về việc chia cổ tức năm 2018 của Nam A Bank. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo qui định của pháp luật.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, ngày 24/9/2019, Nam A Bank đã phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ cho kì hạn 12 tháng.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu và áp dụng lãi suất cố định cho toàn bộ kì hạn là 7,8%/năm. Người mua là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

TH