Doanh nghiệp

Mưa cổ tức tiền mặt từ 30 doanh nghiệp, đột biến 50-55%

07:22 | 08/12/2019

Chia sẻ

Trong tuần từ 9/12 đến 16/12, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 30 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (Mã: TMG) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 55% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 16/12 và 26/12.

Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thái Nguyên - Vimico sẽ chi 99 tỉ đồng cho đợt cổ tức này.

Đây đợt cổ tức thứ 2 năm 2018 của Thái Nguyên - Vimico, ở đợt đầu doanh nghiệp đã trả 1.500 đồng/cp. Như vậy tính chung cả hai đợt, Thái Nguyên - Vimico thanh toán cổ tức tiền mặt tỉ lệ 70%.

Thái Nguyên - Vimico là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức tiền mặt cao. Năm 2017, công ty trả cổ tức tiền mặt làm hai đợt với tổng tỉ lệ 85%, năm 2016 công ty trả tỉ lệ 40%.

Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (Mã: RCD) dự tính trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 13/12 và 25/12.

Năm 2017 và 2018, RCD trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ lần lượt là 50% và 15%.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (Mã: MSH) có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 45%. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 11/12 và 26/12. 

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ chi ra khoảng 225 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Chủ tịch HĐQT Bùi Đức Thịnh với sở hữu 10,3 cổ phiếu sẽ nhận được hơn 46 tỉ đồng. Cổ đông lớn CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) với sở hữu 6,3 triệu cổ phiếu sẽ nhận về 29 tỉ đồng.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):

STT

Mã CK

Sàn

Nội dung chi tiết

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

1

SJD

HOSE

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp)

9/12

10/12

31/3/2020

2

SJD

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2018 (1.500 đ/cp)

9/12

10/12

20/12

3

BTV

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)

9/12

10/12

27/12

4

DRC

HOSE

Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp)

9/12

10/12

25/12

5

HMH

HNX

Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp)

9/12

10/12

25/12

6

HIZ

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp)

9/12

10/12

20/12

7

ICI

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (300 đ/cp)

10/12

11/12

15/1/2020

8

IJC

HOSE

Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp)

10/12

11/12

26/12

9

GND

UPCOM

Trả cổ tức đợt 1/2019 (800 đ/cp)

10/12

11/12

25/12

10

BWS

UPCOM

Trả cổ tức đợt 2/2019 (700 đ/cp)

10/12

11/12

24/12

11

NHT

UPCOM

Phát hành hơn 5,1 triệu cp cho CĐHH, giá 10.000 đ/cp, tỉ lệ 50%

11/12

12/12

12

DVC

UPCOM

Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp)

11/12

12/12

6/1/2020

13

TLG

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)

11/12

12/12

27/12

14

MSH

HOSE

Trả cổ tức năm 2019 (4.500 đ/cp)

11/12

12/12

26/12

15

NLG

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (478 đ/cp)

11/12

12/12

26/12

16

LCG

HOSE

Phát hành gần 29,4 triệu cp cho CĐHH, giá 10.000 đ/cp, tỉ lệ 30%

12/12

13/12

 

17

LCG

HOSE

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 5%

12/12

13/12

 

18

LIX

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.500 đ/cp)

12/12

13/12

30/12

19

TUG

UPCOM

Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp)

12/12

13/12

30/12

20

PAS

OTC

Trả cổ tức năm 2016 (600 đ/cp)

12/12

13/12

23/12

21

PAS

OTC

Trả cổ tức năm 2017 (600 đ/cp)

12/12

13/12

23/12

22

PAS

OTC

Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp)

12/12

13/12

23/12

23

CSV

HOSE

Trả cổ tức đợt 2/2019 (500 đ/cp)

12/12

13/12

20/12

24

NSC

HOSE

Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp)

13/12

16/12

10/1/2020

25

BCF

OTC

Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.000 đ/cp)

13/12

16/12

6/1/2020

26

HVT

HNX

Trả cổ tức năm 2019 (1.500 đ/cp)

13/12

16/12

31/12

27

TFC

HNX

Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp)

13/12

16/12

31/12

28

CDP

UPCOM

Trả cổ tức năm 2019 (700 đ/cp)

13/12

16/12

30/12

29

NET

HNX

Trả cổ tức đợt 1/2019 (800 đ/cp)

13/12

16/12

27/12

30

RCD

UPCOM

Trả cổ tức đợt 1/2019 (5.000 đ/cp)

13/12

16/12

25/12

31

RTB

UPCOM

Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp)

13/12

16/12

25/12

32

VSA

HNX

Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp)

13/12

16/12

25/12

33

TMG

UPCOM

Trả cổ tức đợt 2/2018 (5.500 đ/cp)

16/12

17/12

26/12

34

DVP

HOSE

Trả cổ tức năm 2019 (1.500 đ/cp)

16/12

17/12

30/12

Song Ngọc