|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Một số địa phương chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

11:21 | 06/12/2022
Chia sẻ
Trong năm nay, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 820 và 2823 đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư nhà ở.

Bộ Xây dựng cho biết đến nay, vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

Có địa phương đã thực hiện điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nhưng không đúng quy trình theo nghị định số 30 của Chính phủ năm 2021.

Bộ Xây dựng để nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung để thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Nhà ở, văn bản hướng của Chính phủ và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính Phủ.

Với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 thì khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 820 ngày 14/3, sau đó xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định cho phù hợp với chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt.

Đối với các địa phương đã phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở có thực hiện điều chỉnh thì phải thực hiện theo quy trình tại nghị định số 30 năm 2021 của Chính phủ, không ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh hoặc ban hành quyết định của UBND cấp tỉnh để bổ sung các dự án riêng lẻ vào chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022 theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt trước ngày 30/12/2022.

Lê Đăng