|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi 151 tỷ, chiếm 40% lợi nhuận sau thuế

12:02 | 19/04/2024
Chia sẻ
Kể từ khi lên sàn thì 2023 là năm Viettel Post đề xuất mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi cao đột biến, trong khi các năm trước đều trích với tỷ lệ 14% lợi nhuận sau thuế.

Theo cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) đã công bố tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. 

Lợi nhuận chưa phân phối năm qua của Viettel Post là 379 tỷ, trong đó, Viettel Post đề xuất trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp), tương ứng với số tiền dự chi 183 tỷ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến trích quỹ khen thuởng phúc lợi hơn 151 tỷ, chiếm 40% lợi nhuận sau thuế (xấp xỉ 0,56 tháng lương thực hiện).

Đây là một con số cao đột biến của Viettel Post. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019 - 2023, Viettel Post đều trích quỹ khen thưởng phúc lợi với tỷ lệ 14% lợi nhuận sau thuế kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Do đó, mức trích cho quỹ khen thưởng phúc lợi mỗi năm chỉ rơi vào khoảng 35-50 tỷ đồng tuỳ từng năm. Năm 2022 doanh nghiệp trích 35 tỷ, năm 2021 là 41 tỷ, năm 2020 là 54 tỷ và năm 2019 là 53 tỷ.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ quỹ theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và quy định của Viettel Post. Doanh nghiệp cho biết để đảm bảo nguồn chi quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2024, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính, hàng quý Viettel Post đề nghị tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế thực hiện với tỷ lệ 25%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến trích 1 tỷ từ lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng Ban điều hành, Ban Kiểm soát và thành viên HĐQT.

 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. (Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Ngoài ra, Viettel Post đề xuất trích 43 tỷ vào quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024. Theo đó, năm nay, Viettel Post sẽ tập trung xây dựng hạ tầng logistics như hệ thống chia chọn cho các trung tâm khai thác, đầu tư kho ngoại quan, kho fulfillment, hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Tính tới cuối năm 2023, Viettel Post có tổng cộng 17.830 nhân viên, trong đó công ty mẹ có 15.389 người.

Tại buổi họp tới, doanh nghiệp còn dự kiến trình ĐHĐCĐ tờ trình trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Để chủ động và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư khoa học công nghệ hàng năm, Viettel Post đề xuất phương án trích quỹ này trong năm 2024 với tỷ lệ trích tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc giao Tổng Giám đốc quyết định thành lập, quyết định mức trích phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, phê duyệt Quy chế khoa học và công nghệ, Quy chế chi tiêu và sử dụng quỹ, báo cáo đến các cơ quan nhà nước theo quy định.

Hoàng Kiều