Doanh nghiệp

Một công ty dệt may sắp trả cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cp, xấp xỉ thị giá

11:17 | 05/11/2020

Chia sẻ

May Xuất khẩu Phan Thiết dự chi gần 9,7 tỉ đồng để chi trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%.

Hội đồng quản trị CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (Mã: PTG) vừa thông qua việc chi cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt tỉ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 20/11 và thực hiện chia cổ tức dự kiến ngày 10/12.

Với hơn 4,82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 9,7 tỉ đồng để chi trả cổ tức tiền mặt.

Trong cơ cấu cổ đông, hết năm 2019, ông Huỳnh Văn Nghi - Chủ tịch HĐQT là cổ đông lớn nhất nắm gần 14,5% vốn. Con gái ông Nghi là bà Huỳnh Mỹ Linh - Phó Tổng giám đốc sở hữu 10,9% vốn. Tổng lượng cổ phiếu mà cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu tại PTG là gần 67%. 

Về tình hình tài chính, công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2020. Theo báo cáo tổng kết năm 2019 đã kiểm toán, tổng doanh thu của PTG là 419 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế là 20,9 tỉ đồng, chỉ bằng 30% năm trước. EPS năm 2019 của công ty đạt 4.482 đồng, năm 2018 EPS lên tới 13.683 đồng.

Tuy nhiên, năm 2019, công ty vẫn thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ lên tới 100% (10.000 đồng/cp). 

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty là 267 tỉ đồng, tăng thêm 51 tỉ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 170 tỉ đồng, tăng 54% và chiếm 64% cơ cấu tài sản.

Tổng nợ phải trả là 133 tỉ đồng, tăng 50% và chiếm 50% nguồn vốn. Công ty chỉ đi vay ngắn hạn 1,1 tỉ đồng.

Theo báo cáo thường niên 2019, kể từ năm 2002, công ty đã có 6 lần tăng vốn điều lệ, từ 2,5 tỉ đồng lên 47,3 tỉ đồng.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 458 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2019 và 43 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 2 năm trước. Công ty cũng thống nhất chia cổ tức 20% tiền mặt.

Cổ phiếu PTG hiện có giá 2.100 đồng/cp và thường xuyên không có giao dịch. Mới đây ngày 28/10, công ty đã phát hành thêm 130.600 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Minh Hằng