Tài chính

MB chốt quyền họp cổ đông 2021

10:00 | 07/03/2021

Chia sẻ

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27/4, tại Hà Nội. Ngày chốt quyền tham dự đại hội là 26/3.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa có quyết định về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27/4, tại Hà Nội. Ngày chốt quyền tham dự đại hội là 26/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 25/3. Nội dung và địa điểm họp cụ thể chưa được ngân hàng công bố.

Về kết quả kinh doanh của MB, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 10.688 tỷ đồng, vượt 18,9% so với kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất đạt 495.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức 1,09%. Trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện đầy đủ nhằm phòng ngừa những tác động của dịch bệnh. Tỷ lệ bao phủ dự phòng/nợ xấu ở mức 160%.

Vừa qua, MB cho biết sẽ chuyển đổi Chi nhánh Campuchia thành ngân hàng thương mại 100% vốn tại đây.

Đồng thời, MB có kế hoạch chuyển nhượng từ 36% đến 49% vốn điều lệ của ngân hàng con cho đối tác chiến lược nước ngoài để triển khai chiến lược kinh doanh mới, trong đó tập trung phát triển phân khúc Micro Finance trên nền tảng ngân hàng số.

MB Campuchia được thành lập từ năm 2011. MB Campuchia hiện có vốn điều lệ khoảng 100 triệu USD.

Quốc Thụy