Doanh nghiệp

Masan Consumer dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2016, tỷ lệ 45%

07:53 | 12/04/2017

Chia sẻ

Tổng số tiền Masan Consumer trả cổ tức ước tính khoảng 2.340,7 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến là trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (Mã: MCH - UPCoM) vừa công bố nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Theo tờ trình, năm 2017 MCH đặt kế hoạch doanh thu trong khoảng từ 14.500 - 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số ước đạt 2.550 - 2.810 tỷ đồng.

masan consumer du kien tra co tuc bang tien mat dot 22016 ty le 45
Kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Nguồn: MCH)

Masan Consumer dự báo sẽ tăng trưởng doanh thu 5% đến 11% trong năm 2017. Lợi nhuận thuần sau thuế và sau cổ đông thiểu số giảm 5% đến tăng trưởng 5% do giá cả hàng hóa đầu vào cao hơn cũng như do giảm thu nhập thuần tài chính vì thực hiện chính sách chi trả cổ tức.

Trong năm 2017, MCH sẽ tập trung củng cố ngành hàng nước mắm tại Việt Nam, đồng thời mở rộng sang ASEAN. Masan Consumer tiếp tục xây dựng thương hiệu cao cấp và phổ thông trong ngành thực phẩm như thương hiệu Omachi và Kokomi.

Với ngành hàng đồ uống, MCH sẽ tích cực tăng thêm thị phần cafe nói riêng và đẩy mạnh tăng trưởng lĩnh vực đồ uống. MCH cũng khẳng định việc bổ sung ngành hàng mới là thịt sẽ đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng của công ty.

Trong tờ trình, HĐQT lên phương án phát hành ESOP cho người lao động. Số lượng cổ phần tối đa là 5 triệu cổ phần phổ thông với mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2017.

Mục đích của đợt phát hành là để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thông qua đại hội sắp tới, Masan Consumer cũng xin ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Tuy nhiên việc chia cổ tức này còn tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền.

Ngoài ra, MCH cũng trình cổ đông phê duyệt việc công ty cấp các khoản vay và bảo lãnh cho công ty con và người có liên quan với tổng số tiền gốc bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.

Năm 2016, MCH đạt 13.790 tỷ đồng doanh thu tăng 4,4%, lợi nhuận thuần đạt 2.791 tỷ đồng giảm nhẹ 3,8% so với năm 2015.

Với kết quả kinh doanh trên, Masan Consumer lên kế hoạch dành khoảng 2.578 tỷ đồng chia cổ tức. Trong đó công ty đã chi trả năm 2016 là 237,6 tỷ đồng, 45% cổ tức bằng tiền còn lại (khoảng 2.340,7 tỷ đồng) dự kiến sẽ được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.

Kiều Chinh