|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng quí III của Dược Hậu Giang giảm 15%

09:36 | 21/10/2019
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế của Dược Hậu Giang trong quí III giảm 15% so với cùng kỳ, nguyên nhân một phần do bắt đầu phải đóng thuế TNDN 5% tại chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang.

Quí III năm nay, CTCP Dược Hậu Giang đạt doanh thu thuần 874, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy vậy, giá vốn hàng bán tăng với tỷ lệ lớn hơn khiến lợi nhuận gộp biên của công ty giảm từ 46% xuống còn 42%.

Chi phí hoạt động của Dược Hậu Giang trong quí III không biến đổi nhiều so với cùng kỳ; công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế 136 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. 

Lý giải điều này, công ty cho biết đã thực hiện điều chỉnh 7% quĩ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế sang chi phí công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Nếu loại trừ yếu tố này, lợi nhuận trước thuế của công ty không giảm so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế quí III giảm mạnh hơn, ở mức 15% còn 118 tỉ đồng do thuế suất thuế TNDN tại chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang tăng từ 0% lên 5% bắt đầu từ năm nay. 

Kết quả 9 tháng, Dược Hậu Giang đạt doanh thu thuần 2.617 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế 427 tỉ đồng, giảm 5%. 

Tổng tài sản của Dược Hậu Giang tại thời điểm 30/9/2019 còn 3.927 tỉ đồng, giảm 279 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, giá trị tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 1.417 tỉ đồng, chiếm hơn 1/3 tài sản. 

Các khoản mục đáng chú ý khác như hàng tồn kho 871 tỉ đồng, tài sản cố định 920 tỉ đồng và 105 tỉ đồng tiền gửi dài hạn. 

Nợ phải trả cuối kỳ giảm 309 tỉ đồng so với đầu năm còn 753 tỉ đồng, chủ yếu do giảm nợ vay ngắn hạn. Cơ cấu nguồn vốn của Dược Hậu Giang lành mạnh với tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu chưa đầy 24%. 

Đông A

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.