|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận một công ty bảo hiểm tăng hơn 42% trong nửa đầu năm

07:00 | 11/07/2024
Chia sẻ
Bảo hiểm PVI ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm đạt 502 tỷ đồng, thực hiện 149,9% kế hoạch 6 tháng, tăng trưởng 42,6%. PVI Insurance hiện đang dẫn đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cũng như tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Tổng Giám đốc Phạm Anh Đức báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: PVI Insurance).

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) Phạm Anh Đức cho biết tổng doanh thu hai quý đầu năm đạt 12.016 tỷ đồng, thực hiện 151,9% kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng 65,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt đạt 502 tỷ đồng, thực hiện 149,9% kế hoạch 6 tháng, tăng trưởng 42,6%.

PVI Insurance hiện đang dẫn đầu thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Vào ngày 29/3/2024, PVI Insurance đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 

PVI Insurance là công ty con của CTCP PVI (PVI - Mã: PVI) với tỷ lệ sở hữu 100% vốn. Ngoài PVI Insurance, PVI còn có các công ty con thuộc sở hữu trực tiếp như Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re - Mã: PRE), CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM), Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF).

Theo báo cáo tài chính quý I/2024, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 444,4 tỷ đồng. Trong đó, mảng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt lợi nhuận trước thuế 223 tỷ đồng, mảng kinh doanh tái bảo hiểm lỗ gần 3 tỷ đồng, hoạt động đầu tư đem về 447 tỷ đồng và giá trị loại trừ 222,6 tỷ đồng. PVI, PVI Insurance, Hanoi Re đều góp vốn vào POF và PIF. 

Minh Quang